club-bishu-tankyukai-kiyaku-191101

club-bishu-tankyukai-kiyaku-191101

同好会「美酒探求会」が、2019年11月1日に設立された。